ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ, ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑ

AQUACHEM

367267391

Εξειδίκευση στην Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Με στόχο, τη βέλτιστη Τεχνοοικονομική Λύση!

Η εταιρεία AQUACHEM, δραστηριοποιούμενη επιτυχώς -από το 1992- στον τομέα της Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος, διαθέτει όργανα και μηχανήματα για την κατεργασία νερού, αποβλήτων και αέρα. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο των προϊόντων της, η AQUACHEM διαθέτει τον εξής εξοπλισμό:

 • Μονάδες οζονισμού και μονάδες απολύμανσης με ακτινοβολία UV
 • On-line και φορητά συστήματα μέτρησης και ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων ποιότητας νερού και αέρα, καθώς επίσης και όργανα στάθμης, παροχής και πίεσης
 • Δοσομετρικά συστήματα, αναδευτήρες, συστήματα παραγωγής πολυηλεκτρολύτη
 • Αυτόματους δειγματολήπτες νερού και υγρών αποβλήτων
 • Φίλτρα άμμου, φίλτρα φυσιγγίων, φίλτρα απομάκρυνσης σιδήρου και μαγγανίου, αποσκληρυντές, μονάδες αντίστροφης ώσμωσης
 • Συστήματα αερισμού και επίπλευσης
 • Συμπαγείς μονάδες κατεργασίας υγρών αποβλήτων από PE
 • Συστήματα κατεργασίας αέρα
 • Εργαστηριακό εξοπλισμό


Η AQUACHEM απευθύνεται κυρίως σε:

 • Βιομηχανίες
 • Μελετητές – Κατασκευαστές
 • Δ.Ε.Υ.Α.
 • Υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα

Με επίβλεψη εγκατάστασης, αρχικό ξεκίνημα, οδηγίες καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού.

Η AQUACHEM διακρίνεται για τα υψηλών προδιαγραφών προϊόντα της, αναζητώντας, πάντα, τη βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση για τους πελάτες της.

Προϊόντα AQUACHEM